Joshua Topolsky Avatar

101 Notes

76 Notes

The floating world

The floating world

421 Notes

#ff0059

#ff0059

306 Notes

16 Notes

Definitely owned this Sho Kosugi poster when I was a kid

Definitely owned this Sho Kosugi poster when I was a kid

956 Notes

300 Notes

1633 Notes

159 Notes

1026 Notes

Abandoned

Abandoned

303 Notes

7155 Notes

222 Notes

865 Notes

My childhood dream car

My childhood dream car

35 Notes

Poise

Poise